Prezentare

Statut SNPPC

S T A T U T U L
SINDICATULUI NATIONAL AL POLITISTILOR SI 
PERSONALULUI CONTRACTUAL (S.N.P.P.C.)
DIN M.A.I.

 

CAP. I - DENUMIREA, SCOPUL SI SEDIUL

ART. 1

Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual din Ministerul Administratiei si Internelor s-a constituit in scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor sai, prevazute in legislatia nationala, in tratatele, acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, in acordurile privind raporturile de serviciu si contractele colective de munca.

Vezi detalii
Parteneri SNPPC: