Comunicate

Toate amendamentele formulate de SNPPC cu privire la art. 40 al O.U.G. nr. 57/2015 de modificare a Legii nr. 223/2015 au fost admise

Toate amendamentele formulate de SNPPC cu privire la art. 40 al O.U.G. nr. 57/2015 de modificare a Legii nr. 223/2015 au fost admise

Urmare a demersurilor susţinute de S.N.P.P.C., vă informăm faptul că, astăzi, în Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului României, toate amendamentele formulate şi susţinute de organizaţia noastră cu privire la art. 40 al O.U.G. nr. 57/2015 de modificare a Legii nr. 223/2015 au fost admise în totalitate, după cum urmează:

- Amendamentul nr. 1 referitor la introducerea pct. „0”, art.16 alin.(1) a fost admis cu 5 voturi pentru şi 2 abţineri;

- Amendamentul nr. 2 referitor la pct. 5, art. 29 alin.(1) a fost admis cu unanimitate de voturi;

- Amendamentul nr. 3 referitor la pct. 6, art. 30 a fost admis cu unanimitate de voturi;

- Amendamentul nr. 4 referitor la pct. 16, introducerea unui punct nou 161 după alin. (1) al art. 81 a fost admis cu unanimitate de voturi;

- Amendamentul nr. 5 referitor la pct. 21, alin.(1) al art. 109 a fost admis cu 6 voturi pentru şi o abţinere;

- Amendamentul nr. 6 referitor la pct. 22, alin.(1) al art. 110 a fost admis cu 6 voturi pentru şi o abţinere;

- Amendamentul nr. 7 referitor la pct. 25, art. 1221 a fost votată cu unanimitate abrogarea acestui articol;

Preşedintele comisiei a propus emitera unui raport favorabil pentru aprobarea cu amendamente a O.U.G. NR. 57/2015, propunere supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi.

Vineri, 11 martie a.c. ordonanţa va fi introdusă în plenul Senatului României.

Anexat, aveţi amendamentele noastre care au fost adoptate în totalitate.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

vezi document

Parteneri SNPPC: