Vino alături de SNPPC!

CEL MAI PUTERNIC SINDICAT DIN M.A.I.!

Am pornit cu încredere È™i curaj, continuăm puternici È™i uniÈ›i!

 

INSCRIE-TE ONLINE!

 


Cum semnăm adeziunea?

 

 

SINDICATUL  NAÅ¢IONAL AL POLIÅ¢IÅžTILOR

ÅžI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Membru-fondator al FederaÅ£iei Sindicatelor NaÅ£ionale ale PoliÅ£iÅŸtilor ÅŸi Personalului Contractual din România (FSNPPC) ÅŸi al Uniunii Europene a PoliÅ£iÅŸtilor (EPU)

 

SNPPC - cel mai mare sindicat din România - a fost înfiinÅ£at la data de 21.12.2004;

în prezent, avem 74 de Birouri teritoriale, la nivel naÅ£ional, cu un total de aproximativ 40.000 de membri.

Avantaje ale calităţii de membru SNPPC:

1 - ai garanÅ£ia că îÅ£i sunt apărate, la cerere sau din oficiu, după caz, drepturile profesionale, sociale ÅŸi economico-financiare;

2 - beneficiezi de avantajele libertăţii de asociere, instituite prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ConstituÅ£ia României, Legea dialogului social nr. 62/2011 ÅŸi Statutul juridic al SNPPC;

3 - beneficiezi de consiliere, asistenţă juridică ÅŸi reprezentare în litigiile de muncă sau în alte situaÅ£ii deosebite, care pot interveni pe parcursul activităţii profesionale;

4 - prin Acordurile privind raporturile de serviciu, încheiate cu MAI, IGPR ÅŸi IGPF, ne preocupăm pentru asigurarea ÅŸi respectarea standardelor de sănătate/securitate în muncă, a fondurilor financiar-materiale, a condiÅ£iilor ÅŸi programului legal de lucru, a pregătirii profesionale etc.;

5 - membrii SNPPC ÅŸi familiile lor beneficiază de sprijin financiar, în diferite situaÅ£ii (cum ar fi: îmbolnăvirea, vătămarea, calamităţi/dezastre, decesul, precum ÅŸi naÅŸterea unui copil), prin intermediul FundaÅ£iei noastre Sf.Nicolae – ocrotitorul poliÅ£iÅŸtilor;

6 - în cei aproape 15 ani de existenţă, SNPPC a fost principalul sindicat care a militat pentru drepturile personalului MAI, organizând multiple forme de protest ÅŸi mitinguri de amploare, care au intrat în  istoria miÅŸcării sindicale naÅ£ionale;

7 -  în calitate de membru activ, contribui la consolidarea celei mai mari organizaÅ£ii sindicale din România, care apără drepturile ÅŸi interesele întregului personal al MAI.

NU UITAÅ¢I: Un sindicat unit ÅŸi motivat este un sindicat  puternic, care poate determina o  atitudine pozitivă din partea angajatorului, MAI, Guvernului ÅŸi Parlamentului!

 

Parteneri SNPPC: